Witamy na stronie ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
    |    
Dodano: piątek, 23 wrzesień 2022   |   Kategoria: Inne aktualności   |   Przeczytano: 734

Sprawozdanie dot. współpracy z WFOŚiGW

Sprawozdanie z realizacji zadania
Organizacja festynów rodzinnych: priorytet I”

Festyn rodzinny w ramach realizowanego zadania odbył się 30 lipca 2022 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pucku (pierwotnie zaplanowany termin i lokalizacja – 23.07.2022 Słupsk – uległ zmianie z przyczyn niezależnych do Fundacji). Podczas festynu pracownicy Fundacji „Żyć bezpiecznie” wraz z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzili akcję edukacyjno-informacyjną na temat ochrony środowiska. Głównym zagadnieniem poruszanym w trakcie akcji pod hasłem „Ekologia a transport – czy mogą iść razem w parze” były różne formy transportu ekologicznego.

Do dyspozycji uczestników festynu przygotowany został namiot, w którym prowadzono cyklicznie wykłady dotyczące zanieczyszczania powietrza przez pojazdy spalinowe, korzyści płynących ze zmiany indywidulanych na zbiorowe środki transportu a także elektromobilności. Wykłady wzbogacone były prezentacją multimedialną oraz makietą pojazdu wytwarzającą „spaliny”. Po każdym wykładzie ze zgromadzonymi pod namiotem uczestnikami festynu, prowadzone były debaty na temat szkodliwości spalin samochodowych, zalet transportu zbiorowego oraz rozwiązań alternatywnych dla spalinowego transportu indywidualnego. Uczestnicy tych debat chętnie podejmowali dyskusję z prowadzącym, podawali przykłady wykorzystania ekologicznych form transportu oraz wskazywali na edukacyjny charakter festynu. Wśród propozycji alternatywnych dla spalinowych środków transportu, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, wielokrotnie padały rowery i hulajnogi, również elektryczne, oraz inne Urządzenia Transportu Osobistego (UTO), których popularność i liczba na ulicach miast z każdym rokiem wzrasta. W wykładach i debatach wzięło łącznie udział około 200 osób w różnym wieku, tak młodzieży, jak i dorosłych.

Dodatkową grupę uczestników stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które podczas rozmów z pracownikami Fundacji i funkcjonariuszami Wydziału Prewencji dowiadywały się, jak w prosty sposób obniżyć zanieczyszczenie atmosfery, zmieniając nawyki dotyczące transportu. Najmłodsi wykazywali zainteresowanie zarówno prezentacją wyświetlaną w namiocie, makietą pojazdu generującego „spaliny”, jak i kolorowankami o tematyce ekologiczne. Ponadto policjanci zadawali dzieciom pytania z szeroko rozumianej ochrony środowiska, a poprawne odpowiedzi nagradzali gadżetami ze stosika profilaktycznego WP KWP w Gdańsku. Wszystko to wpłynęło na wzmocnienie efektu edukacyjnego całego działania.

Podczas całego festynu nasze stoisko i namiot ekologiczny odwiedziło około 50-80 dzieci, a całkowita liczba uczestników festynu rodzinnego szacowana jest na około 2000 do 2500 osób.

Zaznaczenia wymaga fakt, iż w pierwotnie planowanym terminie, tj. 23 lipca w Słupsku, również zorganizowany został festyn rodzinny, którego tematem przewodnim, poza bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, był transport ekologiczny. Festyn ten, pomimo braku namiotu zakupionego w ramach realizacji zadania „Organizacja festynów rodzinnych: priorytet I”, przygotowany został przez Fundację „Żyć bezpiecznie” i funkcjonariuszy Wydziału Prewencji w sposób umożliwiający przeprowadzenie wykładów, jak i rozmów z uczestnikami festynu w zakresie elektromobilności, transportu zbiorowego i alternatywnych dla aut osobowych środków lokomocji. Festyn w Słupsku odwiedziło łącznie około 2000 osób, w tym dzieci, które aktywnie włączyły się w akcję promowania ekologicznych środków transportu, tworząc przy stoisku Fundacji prace plastyczne o tematyce związanej z wykładem, którego słuchali ich rodzice. W przerwach pomiędzy wykładami dotyczącymi ekologicznego transportu, na ekranie umieszczonym pod namiotem Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku wyświetlany był spot WFOŚiGW pt. „Prawdziwy Janusz na polskiej plaży”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 4.298,00zł i został w całości dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji na realizację zadań bieżących.

https://wfos.gdansk.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

P O L E C A M Y
Serwis internetowy ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego stosuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na umieszczanie plików na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Dalsze przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień traktowane będzie jako zgoda na użycie plików cookies.
CMS: Joomla.