Witamy na stronie ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
    |    
Dodano: środa, 28 wrzesień 2022   |   Kategoria: Inne aktualności   |   Przeczytano: 813

Sprawozdanie z realizacji zadania „Organizacja festynów rodzinnych: priorytet II”

Sprawozdanie z realizacji zadania
Organizacja festynów rodzinnych: priorytet II”

W ramach realizacji zadania „Organizacja festynów rodzinnych: priorytet II” Fundacja „Żyć bezpiecznie” wraz z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku zorganizowała i przeprowadziła serię sześciu festynów rodzinnych. Motywem przewodnim festynów był bezpieczny wypoczynek nad wodą oraz potrzeba utrzymania czystości plaż i wód, dlatego też festyny te odbywały się pod hasłem „Czysta plaża, czyste morze, dla nas i następnych pokoleń” i stanowiły jeden z elementów akcji edukacyjno-informacyjnej ”Bezpieczne wakacje 2022”. Festyny odbyły się:

  • 2 lipca na molo przy plaży w Gdańsku-Brzeźnie,

  • 16 lipca na nabrzeżu portu w Ustce – bezpośrednie przejście na główną plażę w Ustce,

  • 6 sierpnia na bulwarze nadmorskim w Helu,

  • 18 sierpnia na deptaku (ul. Kościuszki) w Łebie – festyn dodatkowy,

  • 20 sierpnia na ul. Portowej w Krynicy Morskiej,

  • 21 sierpnia na plaży we Władysławowie.

Każde z ww. miejsc wybrane zostało w taki sposób, aby zgromadzić możliwie największą liczbę uczestników festynu, co pozwoliło na dotarcie do bardzo dużej liczby odbiorców, zarówno mieszkańców miejscowości nadmorskich, jak i turystów licznie odwiedzających wybrzeże Bałtyku. Liczba uczestników festynów wahała się, w zależności od miejsca i pogody, w granicach 1.500 do nawet 3.000 osób. We wszystkich sześciu festynach udział wzięło łącznie około 12.000 osób. Ponadto informacje promujące festyny, jak również relacje z nich, umieszczone zostały na stronach internetowych ZW NSZZ Policjantów województwa pomorskiego (z uwagi na fakt, iż Fundacja „Żyć bezpiecznie” nie posiada strony internetowej, a utworzona została przy ZW NSZZ Policjantów województwa pomorskiego), a także stronach internetowych i na profilach w mediach społecznościowych KWP w Gdańsku i komend miejskich/powiatowych Policji właściwych dla miejsca organizacji festynu.

Podczas każdego z festynów pracownicy Fundacji wraz z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku przygotowali stoisko ekologiczne (począwszy od 6 sierpnia z wykorzystaniem namiotu oznakowanego logotypami WFOŚiGW w Gdańsku, Fundacji „Żyć bezpiecznie” oraz Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku zakupionego w ramach realizacji zadania „Organizacja festynów rodzinnych: priorytet I”), przy którym prowadzone były rozmowy z uczestnikami festynów o potrzebie wspólnego i solidarnego dbania o czystość plaż i wód przez wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i turystów wypoczywających nad morzem czy jeziorami.

Również instytucje współpracujące z Fundacją i Wydziałem Prewencji WKP w Gdańsku, jak np. Stacja morska im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, która brała udział w festynie w Krynicy Morskiej, aktywnie włączyły się w edukację ekologiczną uczestników festynów.

Począwszy od festynu w Ustce, w trakcie każdych działań realizowane były cztery edycje konkursu ekologicznego, dla najmłodszych w formie graficznej pod nazwą „Czystość wód i plaż oczami dziecka”. Uczestnicy w wieku do około 10 lat wykonywali rysunki przedstawiające czyste plaże, lasy i morze. Ich prace oceniane były przez jury złożone z funkcjonariuszy Wydziału Prewencji, a autorzy najlepszych otrzymywali nagrody. Dla młodzieży w wieku około 11-18 lat, pod nazwą „Z ekologią za pan brat”, konkurs z wiedzy o ekologii – uczestnicy losowali i odpowiadali na pytania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, m.in. ochrony wód, lasów, zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, itp. Trzecia edycja konkursu, pod nazwą „Segregacja odpadów i recykling” skierowana była do osób dorosłych, również w tym przypadku uczestnicy odpowiadali na pytania wylosowane z puli wcześniej przygotowanych i dotyczących potrzeby prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu możliwie największej ich ilości. Czwarta edycja to konkurs dla całych rodzin pod hasłem „Uczymy się ekologii”. W tej edycji zakres pytań był najszerszy i najbardziej zróżnicowany, dotyczyły one zarówno ochrony plaż i wód, proekologicznych zachowań, zarówno w domu, jak i podczas wypoczynku letniego, elektromobilności, źródeł i skutków smogu, czasu rozkładu odpadów z tworzyw sztucznych i ich wpływu na środowisko wodne, recyklingu czy korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii. Każdy z konkursów cieszył się ogromnym zainteresowaniem, na co wpływ miała zarówno rodzinna atmosfera festynów, jak i atrakcyjne nagrody zakupione ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. W każdej edycji konkursu w Ustce, Helu, Krynicy Morskiej oraz Władysławowie wręczono po 5 nagród rzeczowych dla uczestników wyróżniających się największą wiedzą ekologiczną lub zdolnościami plastycznymi, co łącznie, we wszystkich edycjach konkursów na wszystkich festynach, daje wręczonych 80 nagród, a każda z nich oznakowana była naklejką z logotypem WFOŚiGW w Gdańsku.

W trakcie festynów w Gdańsku-Brzeźnie i Łebie również przeprowadzone zostały konkursy o tematyce ekologicznej, w formie zbieżnej z ww. konkursami. W tych dwóch przypadkach nagrody stanowiły zestawy gadżetów profilaktycznych przygotowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku. Łącznie podczas tych festynów uczestnikom konkursów wręczono 40 nagród.

Oprócz konkursów z nagrodami, pracownicy Fundacji oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku każdorazowo podczas festynów podejmowali dyskusje z ich uczestnikami oraz prowadzili mini debaty dotyczące potrzeby niezwłocznej zmiany przyzwyczajeń nas wszystkich w zakresie segregacji i gospodarowania odpadami, a tym samym ochrony środowiska naturalnego. Ponadto na stoisku ekologicznym, na specjalnie przygotowanym ekranie wyświetlane były materiały filmowe promujące proekologiczne zachowania oraz zmianę nieekologicznych przyzwyczajeń, pozyskane ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, tj.: „Prawdziwy Janusz na Polskiej plaży”, „Co to jest niska emisja”, „Wymień piec”, „Zmień praktyki ogrodnicze”, „Zamień samochód na tramwaj, autobus lub rower” czy „Oszczędzaj energię”.

Stoisko ekologiczne, przy którym odbywały się konkursy, mini debaty i dyskusje każdorazowo odwiedziło około 200 osób, co biorąc pod uwagę zorganizowanie 6 festynów przekłada się na 1200 osób odwiedzających stoisko bezpośrednio.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 5.697,60zł i został w całości dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji na realizację zadań bieżących.

https://wfos.gdansk.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

P O L E C A M Y
Serwis internetowy ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego stosuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na umieszczanie plików na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Dalsze przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień traktowane będzie jako zgoda na użycie plików cookies.
CMS: Joomla.